Tehnologija-sušenja

Osnovne karakteristike i prednosti sušare za voće i povrće ACM-2000 su:

1. Sistem rekuperacije toplote

Sušara ACM-2000 radi u izolovanom sistemu u kome kruži filtriran i predgrejan vazduh čime se:

  • sprečava kontaminacija sirovine nečistoćama i obezbeđuju sertifikati najstrožih svetskih standarda kvaliteta suvog proizvoda;
  • zadržavaju u velikoj meri prirodni ukusi i mirisi voća i dobija suv proizvod premium kvaliteta;
  • štedi energija jer se toplota ne odvodi nepovratno u atmosferu već se većim delom vraća u sistem putem rekuperacije.

2. Univerzalnost

Podešavanjem parametara sušenja – temperature, vlažnosti i brzine strujanja vazduha mogu se dobiti svi tehnološki uslovi koji odgovaraju zahtevanim parametrima kinetike sušenja mnogih vrsta voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. Pored prikazanog tipa sušare moguće je proizvesti sušare kapaciteta od 500 do 5000 kg.

3. Stepenasto sušenje

Ravnomernim rasporedom grejača po visini komore toplota se dovodi jednako svim slojevima materijala čime se obezbeđuje ravnomerno sušenje na svim lesama. Stepenastim sušenjem uz umerenu brzinu strujanja vazduha postižu se najpovoljnije krive sušenja i najveći učinak sušare.

Picture1_02

4. Nisko-temperaturno sušenje

Suv, topao vazduh idealan je za sušenje ali samo ako je temperatura vazduha strogo kontrolisana. U sušari ACM-2000 biomaterijal se suši na niskim temperaturama (max. 53—60°C) i niskim vlažnostima (relativna vlažnost vazduha oko 20-25%). Loš kvalitet sušenog proizvoda uvek je posledica visoke temperature, a to ovde ne može da se dogodi. U sušari ACM-2000 potencijal vazduha da primi vlagu povećava se smanjenjem vlažnosti, a ne kao u klasičnim sušarama dizanjem njegove temperature.

Sistem duple rekuperacije

Sušara ACM-2000 opremljena je specijalnim vazdušnim rekuperatorom koji ima više funkcija. Vazduh koji kruži kroz sušaru preuzima vlagu koju ispušta voće i povrće. Ovakav vazduh zasićen vlagom treba izbaciti u atmosferu. Prva rekuperacija je klasični vazdušni rekuperator (vidi sliku).

U isto vreme sa izbacivanjem zasićenog vazduha u atmosferu prenosi se toplota na svež ulazni vazduh koji se filtrira. Tokom procesa dešava se i delimična kondenzacija na aluminijumskom jezgru rekuperatora. Drugo, izlazni vazduh koji je i dalje bogat toplotnom energijom usmerava se na isparivač toplotne pumpe tipa vazduh-voda. Tu se događa druga rekuperacija jer se energija prenosi na freon toplotne pumpe. Ukupna efikasnost sistema duple rekuperacije je do 80%. Na kraju, postoji još jedna važna funkcija ovog sistema. To je automatska regulacija zadatog nivoa vlage vazduha za sušenje unutar sušare, što je preduslov uspešnog nadzora nad procesom sušenja.