Picture2_02

Indirektno grejanje

Za rad sušare ACM-2000, kao izvor energije koriste se toplotne pumpa tipa vazduh-voda u EVI tehnologiji. Topla voda se pumpa kroz posebno projektovane orebrene cevne konvektivne grejače. Ovi grejači su u stvari izmenjivači tipa voda-vazduh. Pošto je primarni izvor toplotne energije topla voda moguće je na zahtev instalirati bilo koji termogenerator umesto toplotne pumpe, ako je to pogodnije u odnosu na lokalne uslove (pelet, biomasa, gas, itd).

Upravljanje

Proces sušenja se kontroliše preko više merenja i prekidačkih uređaja. Podešena temperatura vazduha za sušenje unutar sušare se postiže prekidnim radom cirlulacionih i toplotnih pumpi. Za regulaciju protoka vazduha koriste se frekventni inverteri kojima se povećava ili smanjuje brzina ventilatora. Važnost vazduha za sušenje se održava na traženom nivou kontrolom procesa rekuperacije.

Ekonomičnost

Sušara rekuperativnog tipa opremljena toplotnom pumpom je energetski najefikasnija sušara jer koristi obnovljive izvore energije u svom radu koji su u principu besplatni. Zbog toga što radi na toplu vodu sušara ACM-2000 može da koristi bilo koji izvor energije koji je u tom trenutku ili na tom području najisplativiji za korisnika.