Tehničke karakteristike sušare ACM-2000
  Dimenzije sušare (dužina x širina x visina ) mm 7100x1900x2700
  Broj komora i kolica kom 5
  Težina prazne sušare kg 1400
  Dimenzija tacne (lese) mm 800×1600
  Broj lesa po kolicima i ukupan broj lesa kom 21(105)
  Količina proizvoda po lesi (na bazi šljive) kg 20
  Kapacitet sušare na bazi šljive kg 2100
  Max protok jednog ventilatora m3/h 8000
  Instalisana toplotna snaga kW 70
  Instalisana električna snaga kW 28,4
  Max potrošnja električne energije po 1 kg suve šljive sa košticom (24 h) kWh 1,36
  Gubici provođenja toplote kroz omotač (24 h) kWh 21,4
  Max temperatura vode u sistemu 75
  Max temperatura vazduha u sušari 65
  Priključni kabl Cu 5x16mm2
  Napajanje 3×380 V,50Hz, AC
  Glavni osigurači A 63
  COP toplotne pumpe vazduh-voda (A20/W65) 3,10
  COP sušare 2,95
  Max brzina izdvajanja vlage – MER kg/h 200
  SMER – specifični odnos izdvojene vlage u odnosu na uloženu energiju kg/kWh 2,93