FORMULAR O POSLOVNOJ SARADNJI

Kompanija ACM-INT d.o.o. je u fazi izgradnje fabrike u Srbiji. Zainteresovani smo za distribuciju i prodaju proizvoda buduće fabrike. Od januara 2017. će u pogonu u Novoj Pazovi biti četiri sušare ACM 2000 i bićemo u mogućnosti da prezentiramo kompletnu proizvodnu liniju.

Profil kompanije – Osnovne informacije o kompaniji

Ime kompanije:
Grad:
Zemlja:
Ulica:

Poštanski broj:

Internet adresa / website:
Osoba za kontakt:
Funkcija kontakt osobe u kompaniji:

Telefon:

Fax:

Oficijelna email adresa:
E-mail adresa osobe za kontakt:

Profil kompanije - Osnovni podaci o Vašoj kompaniji (osnovna delatnost, proizvodni program, usluge koje obavljate):

Predlog poslovne saradnje - (detaljan opis o željenoj vrsti saradnje):

Osnovne prednosti Vaše kompanije kojima se možete preporučiti:

Zemlje interesa (naznačite koje):

Napomena:

Matični broj kompanije:
Šifra delatnosti:

Formular popunio/la: