FORMULAR O POSLOVNOJ SARADNJI

Kompanija ACM-INT d.o.o. zainteresovana je za prodaju sušare ACM 2000. Takođe, zainteresovani smo za zajednička ulaganja u izgradnju fabrika za sušenje voća i povrća kako u Srbiji, tako i u drugim zemljama.

Profil kompanije – Osnovne informacije o kompaniji

Ime kompanije:
Grad:
Zemlja:
Ulica:

Poštanski broj:

Internet adresa / website:
Osoba za kontakt:
Funkcija kontakt osobe u kompaniji:

Telefon:

Fax:

Oficijelna email adresa:
E-mail adresa osobe za kontakt:

Profil kompanije - Osnovni podaci o Vašoj kompaniji (osnovna delatnost, proizvodni program, usluge koje obavljate):

Predlog poslovne saradnje - (detaljan opis o željenoj vrsti saradnje):

Osnovne prednosti Vaše kompanije kojima se možete preporučiti:

Zemlje interesa (naznačite koje):

Napomena:UPITNIK O POSLOVNOJ SARADNJIPodaci o željenom voću i povrću za sušenje – (detaljan opis vrsta voća i povrća koje želite da sušite i u kojim količinama):

Vrsta energenta koja bi se koristila (električna energija, toplotne pumpe, gas, pelet, biodizel, čvrsto gorivo...):

Tražena vrsta regulacije vlažnosti:

Da li posedujete spremnu pripremu za sušenje:

Da li imate rešen sistem pakovanja i čuvanja gotovih proizvoda:

Matični broj kompanije:
Šifra delatnosti:

Formular popunio/la: