AKTUELNOSTI-Probno-sušenje-malina-2

Malina (Rubus idaeus) spada u jagodičasto voće, raste kao višegodišnji grm i daje sitne crvene plodove slatkog ukusa. Plod maline ima antioksidativno i antikancerogeno svojstvo, sadrži i niz lekovitih sastojaka (belančevine, biljna vlakna, vitamin C, E i B, eterična ulja, organske kiseline od kojih elaginsku kiselinu, folnu kiselinu, itd.)

Maline se koriste za proizvodnju džema, pekmeza, sokova, sirupa. Plod maline konzumira se u svežem stanju, a tokom godine moguće je konzumirati zamrznute maline. Sušenjem maline u sušari ACM – 2000 dobijeni su odlični rezutati prema mišljenju laboratorije Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Malina sorte Polana sušena je na temperaturi od 60 °C u trajanju od 24 h i ovakvim niskotemperaturnim režimom postignuto je očuvanje senzornih svojstava svežih plodova maline, što je i potvrđeno visokom senzornom ocenom na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Procenat vlage sušene maline iznosi 10 %, izmerena aw vrednost uzorka sušene maline iznosi 0,5 što predstavlja dobar parametar održivosti proizvoda. Randman sušene maline iznosi 7, što znači da je 1 kg sušene maline ekvivalentna količina od 7 kg sveže maline.